Vítejte!

Lokality po celém světěSpolečnost

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany soukromí

Informace na této stránce shromažďuje společnost PartyLite. Společnost PartyLite se zavazuje chránit bezpečí vašich informací a užije je zodpovědně. Více informací o našich zásadách ochrany soukromí naleznete níže.

Shromažďování informací a jejich použití

Společnost PartyLite je vlastníkem všech informací shromážděných na této stránce. Nebudeme sdílet tyto vaše osobní informace s žádnými dalšími subjekty žádným jiným způsobem, než jak je uvedeno v těchto zásadách, ani je nebudeme jakkoliv pronajímat. Informace můžeme sbírat na různých místech na naší stránce nebo na webových stránkách našich Poradkyň PartyLite, pokud od nich nakupujete nebo poskytujete svá osobní data při jakékoliv jiné operaci.
Při komunikaci s námi nám možná budete poskytovat osobní informace, jakými jsou vaše jméno, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa. Demografické osobní informace, jako třeba výše příjmů, pohlaví a další informace, nám budete moci poskytnout dobrovolně.
Také můžeme shromažďovat informace o vašem pohybu na námi provozovaných internetových stránkách (například na stránkách našich Poradkyň), které se budou vztahovat k nakupování, abychom zlepšili jejich obsah, snadnost použití a nakupování celkově, také je můžeme využít ke zlepšení marketingu a propagace naší společnosti celkově, především pak na těchto webových stránkách.
Kromě toho může náš webový server automaticky shromažďovat i následující informace nijak neodkazující na vaši osobu; adresu vašeho provozovatele internetu, odkazující URL a informace o stránkách na naší hlavní stránce a na stránkách našich Poradkyň (protože tyto stránky provozujeme), které navštívíte.
Osobní informace, které společnosti PartyLite poskytnete, budou použity pro to, aby umožnili PartyLite Poradkyni kontaktovat vás ohledně vaší žádosti o to, stát se PartyLite Poradkyní nebo PartyLite Hostitelkou. Společnost PartyLite může vaše osobní informace použít také k tomu, aby vás informovala o vývoji příležitostí souvisejících se společností PartyLite, jejími produkty nebo službami.
Také můžeme použít informace shromážděné při nákupu po internetu nebo na PartyLite Prezentační party, abychom mohli lépe zpracovat váš nákup, poskytnout vám služby záruky nebo vám poradit ohledně propagace a nových produktů společnosti PartyLite. Také vám můžeme posílat e-maily s nabídkami našich obchodních a marketingových partnerů, kteří nabízejí produkty nebo služby, o kterých si myslíme, že by vás mohly zajímat. 
Pro shromažďování informací a s nimi souvisejících služeb využíváme služeb třetích stran, a to například pro údržbu a organizaci informací o zákaznících, propagaci, vylepšování internetových služeb, odesílání komunikačních zpráv a kontaktování našich zákazníků. Některé z těchto třetích stran mají a budou mít přístup k informacím poskytnutým zákazníky, a to včetně e-mailových adres, informací o kreditních kartách; také mohou jménem společnosti PartyLite používat soubory cookie. 
Také můžeme využít služeb třetích stran při inzerci produktů nebo služeb společnosti PartyLite na internetu.  Mohou nám poskytnout anonymní informace ohledně vašich návštěv na webové stránce společnosti PartyLite (nebo na stránce Poradkyně PartyLite) a vaší interakce se zbožím a službami poskytovanými službou PartyLite. Také mohou použít informace o vašich návštěvách na stránce společnosti PartyLite a dalších webových stránkách k lepšímu cílení inzerce ohledně produktů a služeb. Vaše anonymní informace budou shromažďovány prostřednictvím technologie pixel tab; jedná se standardní technologii užívanou na většině hlavních webových stránek zaměřených na spotřební zboží. Tato technologie nevyžaduje použití nebo shromažďování žádných informací odkazujících na uživatele, ať už se jedná například o jméno nebo e-mailovou adresu.
Máte-li pochybnosti ohledně použití vašich informací nebo si přejete být odstraněni z našeho seznamu pro zasílání e-mailových zpráv, prosím, kontaktujte nás na adrese uvedené na konci oddílu Zásady ochrany soukromí.

Bezpečnost

Společnost PartyLite přijala příslušná technická a organizační bezpečnostní opatření, aby se zabránilo neoprávněnému nebo nezákonnému přístupu či náhodné ztrátě nebo zničení vašich osobních údajů. Ne všechny osobní informace shromážděné na této webové stránce budou uloženy. Veškeré osobní informace, které budou uloženy, budou zašifrovány. Všechny systémy připojené k internetu jsou vybaveny firewally a pravidelně testovány, aby bylo možné poskytnout vysokou úroveň bezpečnosti.
Vaše osobní informace můžeme uložit v naší místní pobočce společnosti PartyLite nebo je můžeme odeslat do sídla společnosti PartyLite v Plymouthu v Massachusetts v USA, ale vždy a ve všech našich objektech zaručíme bezpečnost vašich osobních informací.
Máte-li pochybnosti ohledně použití vašich informací nebo si přejete být odstraněni z našeho seznamu pro zasílání e-mailových zpráv, prosím, kontaktujte nás na adrese uvedené na konci oddílu Zásady ochrany soukromí.

Soubory cookie a IP adresy

Soubor cookie je soubor obsahující informace o vás, který je uložen na vašem pevném disku. Společnost PartyLite může na váš pevný disk umisťovat soubory cookie, aby se ulehčila navigace na stránce společnosti a zlepšila vaše zkušenost s používáním této stránky. Chcete-li soubory cookie zrušit, většina internetových prohlížečů vám umožní soubory cookie z vašeho pevného disku smazat, zabránit jejich ukládání nebo zobrazovat varování před uložením souboru cookie. Více o těchto funkcích se dozvíte v obrazovce nápovědy nebo v pokynech vašeho prohlížeče.
Společnost PartyLite může využít služeb maloobchodníků, aby se lépe zjistila efektivita inzerce a také to, jak návštěvníci našich stránek stránky používají. Aby bylo možné získat přesné výsledky, můžeme na našich stránkách používat webové majáky a soubory cookie třetích stran.  Typ shromažďovaných informací může obsahovat informace o konkrétní webové stránce, o navštívených stránkách a o provedených transakcích. Tato data můžeme použít k provozu cílených marketingových programů nebo k určení povahy našich zákazníků a typů produktů, které daný zákazník shledá nejatraktivnějšími.
Pro diagnostiku problémů s našimi servery a pro administraci naší webové stránky můžeme použít vaši IP adresu. Vaše IP adresa může být použita také ke shromáždění širších demografických dat a určení uživatelových postupů po stránkách a jeho užití stránky.

Děti

Není naším záměrem shromažďovat jakékoliv osobní informace od dětí mladších 18 let. Pokud si bude rodič nebo opatrovník dítěte, které nám takovéto osobní informace poskytlo, přát, aby tyto informace byly smazány z našich záznamů, je třeba, aby nás kontaktoval na e-mailové adrese nebo telefonním čísle, které jsou uvedeny na konci tohoto prohlášení o zásadách. Poté vymažeme osobní informace vašeho dítěte z našich složek.

Použitelnost

Tyto zásady ochrany soukromí se vztahují pouze na USA a webové stránky, jejichž servery se v USA nacházejí.

Odkazy na jiné webové stránky

Čas od času vás může společnost PartyLite pro vaše pohodlí odkázat na jiné webové stránky nebo obchodní a marketingové partnery. Prosíme, projděte si zásady ochrany soukromí těchto webových stránek; mohou se lišit od zásad této stránky.

Průzkumy a soutěže

Webová stránka společnosti PartyLite může žádat, abyste zadali své osobní informace prostřednictvím internetového formuláře, abyste se mohli zúčastnit loterie, soutěží a průzkumů. Pokud se požadované osobní informace poskytnout, použijeme je pro správu vaší účasti v dané loterii, v soutěži nebo průzkumu. Také je můžeme použít jakýmkoliv dalším způsobem zmíněným v těchto zásadách ochrany soukromí.

Změny Zásad ochrany soukromí

Když se naše zásady změní, změníme odpovídajícím způsobem příslušené sekce na našich stránkách. Souhlas s poskytováním informací, který jste dali za stávajících podmínek, bude chápán jako pokračující i podle nových zásad. Další užívání této webové stránky z vaší strany budeme chápat jako souhlas s dalším poskytováním vašich osobních informací v souladu s novými zásadami.

Právo na přístup k informacím a jejich změně

Máte právo vidět, kontrolovat a měnit veškeré své osobní informace, které o vás můžeme mít uložené. Pro přístup k osobním informacím nebo jejich změnu nás prosím kontaktujte poštou nebo e-mailem na adresách uvedených níže. Prosím, máte-li jakékoliv dotazy ohledně našich zásad a postupů ochrany soukromí nebo ochrany vašich osobních údajů, kontaktujte nás.

Kontaktujte nás

Poštou:
PartyLite s.r.o.
Na Strži 65/1702
14000 Praha 4

Telefonicky: 800 880 809

e-mailem: info@partylite.cz

 

Zásady Ochrany Osobních Údajů Podle Programu Safe Harbor

Společnost PartyLite Worldwide, Inc. (spolu s dceřinými pobočkami a filiálkami ¹, „PartyLite“) koncipovala tyto zásady ochrany osobních údajů podle programu Safe Harbor (bezpečný přístav) proto, aby informovala o tom, jak zachází s osobními údaji, které v rámci Evropské unie a Švýcarska poskytnou zákazníci konzultantům nebo vedoucím. Týká se to i údajů, které v některých evropských zemích poskytnou zákazníci přímo společnosti PartyLite při objednávání. Tyto zásady se také zaobírají způsobem, jakým společnost PartyLite přechovává osobní údaje svých konzultantů a vedoucích v rámci Evropské unie a Švýcarska.
Společnost PartyLite je nositelkou osvědčení o souladu s americko-evropským a americko-švýcarským rámcem programu Safe Harbor tak, jak jej předložilo americké ministerstvo obchodu. Společnost PartyLite implementovala všechny zásady ochrany osobních údajů programu Safe Harbor a hodlá je nadále dodržovat. Více informací o programech Safe Harbor naleznete na http://www.export.gov/safeharbor/.
Tyto zásady programu Safe Harbor doplňují obecné zásady ochrany osobních údajů společnosti PartyLite. V případě, že v přístupu k zacházení s osobními údaji dojde k nesouladu mezi těmito zásadami a vlastními zásadami společnosti PartyLite, má přednost tento program Safe Harbor.

Oznámení o informacích přijatých společností PartyLite

Některé informace týkající se zákazníků společnosti PartyLite, mezi které může, ale také nemusí patřit jméno, osobní kontakt, kreditní karta či jiné platební informace a informace o objednávce (souhrnně „informace o objednávce“) a které byly poskytnuty ve spojení s objednávkou od konzultantů a vedoucích společnosti PartyLite v zemích EU a Švýcarsku, budou převedeny do vlastnictví společnosti PartyLite a uchovávány ve Spojených státech. V případech, kdy je zákazníkům společnosti PartyLite dostupné přímé online objednávání, budou informace o objednávce poskytnuté zákazníky společnosti PartyLite převedeny do společnosti PartyLite a uchovávány ve Spojených státech.
Některé informace, které se týkají konzultantů a vedoucích společnosti PartyLine, včetně, ale nikoliv pouze, jména, osobních kontaktů, rodného čísla a některých bankovních údajů či údajů o kreditní kartě a které jsou nezbytné pro udržování našich obchodních vztahů (souhrnně „Obchodní informace“) a byly poskytnuty ve spojení s náborem do nezávislé smluvní prodejní síly společnosti PartyLite v zemích EU a Švýcarska, budou převedeny do společnosti PartyLite a uchovávány ve Spojených státech.

Používání informací

Společnost PartyLite přechovává a využívá informace o objednávce pro obchodní účely v souladu se zásadami ochrany osobních údajů svých dceřiných poboček v EU a Švýcarsku. Přístup k informacím o objednávce je omezen na jisté zaměstnance, konzultanty a vedoucí společnosti PartyLite, kteří mohou informace o objednávce používat výhradně k obchodním a servisním účelům. Informace o objednávce budou přechovávány v systémech počítačových databází společnosti PartyLite tak dlouho, jak bude zapotřebí, aby se vyhovělo obchodním účelům, kvůli kterým byly informace shromážděny, a aby se udržely přetrvávající obchodní vztahy společnosti PartyLite se zákazníky. Informace o objednávce nebudou sdíleny s cizími třetími stranami, které nejsou ve smluvním vztahu se společností PartyLite. Informace budou předávány pouze třetím stranám ve smluvním vztahu se společností PartyLite za účely podpory obchodní, prodejní a servisní činnosti společnosti PartyLite.
Společnost PartyLite přechovává a využívá obchodní informace o svých prodejních silách pro obchodní účely v souladu se zásadami ochrany osobních údajů svých dceřiných poboček v EU a Švýcarsku. Přístup k individuálním obchodním informacím je omezen na jisté zaměstnance společnosti PartyLite a vedoucí dané osoby, kteří mohou k některým obchodním informacím přistupovat výhradně pro interní obchodní a prodejní účely společnosti PartyLite. Obchodní informace budou přechovávány v systémech počítačových databází společnosti PartyLite tak dlouho, jak bude zapotřebí, aby se vyhovělo obchodním účelům, kvůli kterým byly informace shromážděny, a aby se udržely přetrvávající pracovní vztahy společnosti PartyLite s její prodejní silou. Obchodní informace nebudou sdíleny s cizími třetími stranami, které nejsou ve smluvním vztahu se společností PartyLite. Informace budou předávány pouze třetím stranám ve smluvním vztahu se společností PartyLite za účely podpory obchodní a prodejní činnosti společnosti PartyLite.
Společnost PartyLite vás uvědomí a nabídne možnost vašeho vyvázání v případě, že změní své zásady a rozhodne se vaše obchodní informace nebo informace o objednávce buď zveřejnit cizí třetí straně, která není vůči společnosti PartyLite smluvně vázána, nebo vaše informace o objednávce či obchodní informace použít za jiným účelem, než je stanoven v těchto zásadách.

Integrita osobních údajů

Společnost PartyLite podniká adekvátní kroky k tomu, aby zajistila, že se informace o objednávce a obchodní informace hodí pro zamýšlený účel a jsou přesné, úplné a aktuální do té míry, do jaké je to zapotřebí.

Přístup

Zákazníci společnosti PartyLite a členové její prodejní síly si mohou vyžádat prohlídku svých informací o objednávce a obchodních informací, které společnost přechovává. Stačí zaslat žádost našemu týmu služeb zákazníkům na centri assistenza clienti. V případě nepřesnosti informací o objednávce a obchodních informací je mohou zaměstnanci, zákazníci, konzultanti a vedoucí společnosti PartyLite kdykoliv opravit, pozměnit nebo smazat.

Zabezpečení

Společnost PartyLite využívá přiměřená fyzická, elektronická a správní zabezpečení, aby informace o objednávce a obchodní informace zabezpečila a uchránila před ztrátou, zneužitím, neoprávněným přístupem, zveřejněním, nežádoucí změnou a zničením.

Právní vymahatelnost

V případě jakýchkoli dotazů nebo sporných otázek nás kontaktujte na adrese zde. Společnost PartyLite všechny stížnosti a rozepře ohledně použití obchodních informací a informací o objednávce v souladu s principy programu Safe Harbor prošetří a pokusí se je vyřešit. U stížností a rozepří, které nelze vyřešit mezi společností PartyLite a stěžovatelem, společnost PartyLite souhlasí s řešením sporu podle postupů International Centre for Dispute Resolution (ICDR – mezinárodního centra pro řešení sporů), pobočky American Arbitration Association (AAA - americké arbitrážní asociace). Stížnosti a rozepře tak budou řešeny v souladu s principy ochrany osobních údajů programu Safe Harbor. AAA lze kontaktovat na adrese zde.

Kontaktní údaje

Máte-li ohledně těchto zásad ochrany osobních údajů programu Safe Harbor nějaké dotazy, prosíme kontaktujte nás info@partylite.cz, nebo napište na následující adresu:


PartyLite Worldwide, Inc.
Internal Controls / Compliance Manager
59 Armstrong Road
Plymouth, Massachusetts 02360
Spojené státy americké

Změny ochrany osobních údajů

Tyto zásady čas od času podléhají změnám v souladu s požadavky americko-evropských nebo americko-švýcarských programů Safe Harbor. Jakékoliv změny těchto zásad vstupují v platnost dnem zveřejnění revidovaných zásad.

¹ Pro účely těchto zásad se za dceřiné pobočky a filiálky považují společnosti PartyLite Trading S.A., PartyLite UK Ltd., PartyLite GmbH, PartyLite SarL (Ltd.), PartyLite Europe Technology GmbH, PartyLite SarL, PartyLite HandelsGmbH, PartyLite Oy, PartyLite ApS, PartyLite s.p. z.o.o., PartyLite s.r.o., PartyLite A.S. a PartyLite S.r.l.

©2016 Partylite Worldwide, Inc. All rights reserved.

Kontaktujte nás
PartyLite Youtube
Follow us on Twitter!
Collect and organize the things you love.