Vítejte!

Lokality po celém světěSpolečnost

Zásady ochrany osobních údajů PartyLite

 

Poslední aktualizace: 25.05.2018

 

Informace získávané prostřednictvím těchto webových stránek www.partylite.cz jsou shromažďovány a zpracovávány společností PartyLite s.r.o [doplnit kontaktní údaje společnosti PartyLite] (dále jen „PartyLite“, „my“, „nás", „naše"). Cílem společnosti PartyLite, jakožto správce, je chránit soukromí svých uživatelů (dále jen „uživatelé“ nebo „vy“, „vaši“) a zodpovědně shromažďovat a zpracovávat jejich osobní údaje (tak, jak stanovuje obecné nařízení o ochraně osobních údajů EU 2016/679). Přečtěte si, prosím, následující zásady pro ochranu osobních údajů (dále jen „Zásady ochrany osobních údajů“).

 

Pro účely těchto zásad ochrany osobních údajů se „skupinou PartyLite“ myslí PartyLite Trading SA, PartyLite UK Ltd., PartyLite GmbH, PartyLite SarL (Ltd), PartyLite Europe Technology GmbH, PartyLite Europe Services GmbH, PartyLite SarL, PartyLite Handels GmbH, PartyLite Oy, PartyLite ApS, PartyLite sp. z o.o., PartyLite s.r.o., PartyLite AS a PartyLite Srl, PartyLite Worldwide LLC, PartyLite gifts Inc.

 

Shromažďování osobních údajů

 

Společnost PartyLite je správcem všech osobních údajů shromážděných prostřednictvím těchto webových stránek. Osobní údaje žádným způsobem nepřevádíme ani nepronajímáme třetím stranám, které by se odchylovaly od obsahu těchto zásad ochrany osobních údajů. Osobní údaje shromažďujeme na různých místech na našich webových stránkách, zejména pokud:

-          si na našich webových stránkách vytváříte účet;

-          na našich webových stránkách nakupujete;

-          chcete odebírat naše zpravodaje a propagační nabídky;

-          nás kontaktujete, protože se chcete stát poradcem společnosti PartyLite;

-          nás kontaktujete, protože se chcete stát hostitelem společnosti PartyLite a zorganizovat party;

-          v rámci vašeho prohlížení našich webových stránek;

-          nás potřebujete kontaktovat prostřednictvím našich webových stránek z jakéhokoli důvodu vztahujícího se k produktům a službám.

Shromažďovat budeme vaše osobní údaje, které nám poskytnete přímo (např. když nás kontaktujete prostřednictvím našich webových stránek nebo webových stránek provozovaných jedním z našich poradců, kteří fungují jako náš zpracovatel údajů v případě nákupu atd.) nebo během prohlížení našich webových stránek (např. prostřednictvím cookies, abychom pochopili, jak používáte naše webové stránky).

Shromažďujeme zejména následující osobní údaje: vaše jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu a informace o transakcích. Neposkytujte nám, a to především prostřednictvím otevřených zadávacích polí na našich webových stránkách, citlivé informace (např. údaje odhalující rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženské nebo filozofické přesvědčení, členství v odborových organizacích, zdravotní stav, sexuální život nebo sexuální orientaci).

 

Při shromažďování údajů prostřednictvím formulářů, včetně elektronických formulářů, označíme povinná pole pomocí hvězdičky. Neposkytnutí údajů označených hvězdičkou vám může zabránit v přístupu k produktu nebo službě.

 

Účely zpracování osobních údajů

 

Při přístupu na naše webové stránky automaticky shromažďujeme IP adresu, typ a verzi vašich internetových prohlížečů, operační systém zařízení, které používáte, načtené webové stránky, předchozí webové stránky, které jste otevírali a z technických důvodů i datum a čas otevření, abychom vám zajistili přístup na webové stránky a odstranili chyby z webových stránek a příslušného webového serveru v případě chyby (v takových případech je právním základem pro zpracování údajů náš oprávněný zájem zajistit pro vás přístup na webové stránky a rovněž zajistit řádné fungování našich webových serverů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

 

Osobní údaje shromážděné prostřednictvím vašeho účtu během nákupu a/nebo prostřednictvím webových stránek společnosti PartyLite budou primárně využívány k vyřízení vaší objednávky/nákupu, poskytnutí doručovací služby a zpracování záručního servisu (v takových případech je právním základem pro zpracování údajů plnění smlouvy mezi vámi a společností PartyLite, článek 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

 

Osobní údaje shromážděné společností PartyLite budou také použity za účelem, který společnosti PartyLite umožňuje, aby vás na požádání kontaktovala, pokud byste se chtěli stát poradcem společnosti PartyLite nebo hostitelem společnosti PartyLite, a aby vám společnost mohla poslat odpovídající informace o těchto činnostech a umožnila vám stát se poradcem nebo hostitelem a pomohla vám s vaším posláním (v takových případech je právním základem pro zpracovávání údajů buďto náš oprávněný zájem (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), pokud nejsou údaje zpracovávány v kontextu smlouvy, konkrétně náš obchodní zájem týkající se nalezení nových poradců a hostitelů a pomoc s jejich činnostmi v rámci PartyLite, nebo plnění smlouvy (zejména u údajů shromážděných na základě smlouvy s poradci), čl. 6 odst. 1 lit. b) GDPR).

 

Společnost PartyLite může s vaším osobním svolením používat vaše osobní údaje s vaším předchozím souhlasem s cílem informovat vás o vývoji a nabídkách týkajících se PartyLite nebo našich produktů a služeb (v takových případech je právním základem pro zpracování údajů váš souhlas, čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR).

 

Vaše osobní údaje také shromažďujeme, když nás kontaktujete/kladete otázky ohledně našich produktů a služeb (v tomto případě je právním základem pro zpracování údajů plnění smlouvy, nebo pokud ještě nebyla uzavřena žádná smlouva, nutnost podniknout jisté kroky před uzavřením smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR).

 

Údaje shromážděné prostřednictvím cookies nebo podobných technologií během vašeho prohlížení webových stránek společnosti PartyLite jsou zpracovávány s cílem přizpůsobit pro vás naše služby, umožnit správné fungování našich webových stránek, zajistit bezpečné a zajištěné webové stránky a provádět statistiku (níže viz více informací ohledně souborů cookies na webových stránkách) (v takových případech je právním základem pro zpracování údajů (i) náš legitimní zájem (článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR), konkrétněji náš zájem zajistit, abychom vám poskytovali webové stránky a komunikaci, které fungují správně, jsou bezpečné a zajištěné a neustále se zlepšují a rozvíjejí naši obchodní činnost, a/nebo (ii) váš souhlas (článek 6 odst. 1 písm. a) GDPR) se soubory cookies, které nejsou nezbytné pro fungování našich webových stránek).

 

Zveřejnění shromážděných osobních údajů

K některým vašim osobním údajům mohou mít přístup:

 

-       Jiné subjekty skupiny PartyLite (včetně jejich zaměstnanců a výkonných pracovníků).

Ø  To bude umožněno pouze na základě potřeby znát tyto údaje a v případě potřeby poskytnout vám požadované produkty a služby nebo v rámci smlouvy mezi vámi a společností PartyLite (např. subjektem skupiny PartyLite, který provozuje náš sklad, hostuje naše webové stránky nebo provozuje další infrastrukturu či poskytuje služby call-centra). V těchto případech je právním základem plnění smlouvy s vámi nebo zpracování údajů, aby mohly být podniknuty kroky na základě vaší žádosti před uzavřením smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. B) GDPR) a abychom realizovali náš oprávněný zájem na snížení nákladů pomocí sdílených služeb ve skupině PartyLite.

Ø  To může být dále provedeno s vaším souhlasem pro marketingové účely marketingu (v takovém případě je právním základem váš souhlas, čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) nebo v případě potřeby dosáhnout výše uvedené cíle.

 

-       Důvěryhodní poskytovatelé služeb z řady třetích stran, kteří působí jako subdodavatelé (tj. zpracovatelé údajů, včetně poradců PartyLite), kteří budou provádět určité služby nezbytné pro výše uvedené účely v našem zastoupení (někteří z těchto poskytovatelů služeb získávají nebo mají přístup k poskytnutým údajům, např. e-mailovým adresám a informacím o kreditní kartě a mohou používat cookies jménem společnosti PartyLite).

Ø  Poskytujeme jim pouze informace, které potřebují k poskytování takových služeb, a požadujeme, aby nepoužívali vaše osobní údaje pro žádný jiný účel. Tito poskytovatelé služeb budou jednat pouze podle pokynů společnosti PartyLite a budou smluvně zavázáni, aby zajistili úroveň zabezpečení a důvěrnosti vašich osobních údajů, která je stejná jako ta, kterou je povinna zajistit společnost PartyLite a která se řídí platnými zákony a předpisy o ochraně osobních údajů.

Ø  Poskytovatele služeb využíváme například pro organizaci péče o zákazníky, realizaci propagačních akcí, další rozvoj naší internetové nabídky, komunikaci a kontakt s našimi zákazníky, organizaci akcí/party atd. Poskytovatele služeb využíváme také pro zpracování kreditních karet/provedení plateb a pro IT služby (hostingové služby, údržbu databáze atd.).

 

-       Kromě toho může společnost PartyLite sdílet vaše osobní údaje s třetími stranami:

 

Ø  V případě fúze nebo prodeje majetku společnosti (v takovém případě budou vaše osobní údaje předány budoucímu kupci) - v tomto případě je právním základem pro zpracování údajů sledování oprávněných zájmů našich akcionářů při prodeji jejich akcií nebo náš zájem o prodej našich aktiv -; nebo

Ø  Aby bylo možné dostát zákonné povinnosti nebo reagovat na soudní spory jakékoli povahy, soudní příkaz, soudní žalobu nebo prováděcí donucovací opatření vyžadované příslušnými orgány - v tomto případě je právním základem pro zpracování údajů dodržování zákonných povinností, které se od nás vyžadují - (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR); nebo

 

Pokud máte nějaké obavy ohledně použití vašich údajů nebo pokud chcete být odstraněni z našeho seznamu e-mailů, kontaktujte nás na adrese uvedené na konci těchto zásad ochrany osobních údajů.

Děti

Naším záměrem není shromažďovat osobní údaje od dětí a mladistvých mladších 18 let. Pokud si rodič nebo opatrovník dítěte, které nám poskytlo osobní údaje, přeje, aby byly jeho údaje vymazány z našich záznamů, může nás kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy nebo na telefonním čísle uvedeném na konci těchto zásad ochrany osobních údajů. Osobní údaje dítěte následně vymažeme z našich záznamů, pokud by tyto údaje byly shromážděny nevědomky.

Odkazy na jiné webové stránky

V rámci služeb může společnost PartyLite čas od času poskytovat odkazy na jiné spřátelené webové stránky. Prověřte si zásady ochrany osobních údajů každé z těchto dalších webových stránek, protože se mohou lišit od zásad ochrany osobních údajů společnosti PartyLite.

Převody údajů

Vzhledem k tomu, že skupina PartyLite má subjekty po celém světě a jelikož někteří poskytovatelé služeb, kteří poskytují služby související s hostingem nebo jinou infrastrukturou, se nacházejí v zahraničí, údaje, které od vás shromáždíme, budou převedeny ze země se sídlem v Evropské unii („EU“ ) do země mimo EU (zejména do USA).

V případe, že společnost PartyLite předá osobní údaje mimo EU, bude to vždy probíhat bezpečným a zákonným způsobem:

-       Buď přenesením osobních údajů příjemci těchto údajů v USA, který je certifikován Štítem pro ochranu osobních údajů, s tím, že tento mechanismus je považován za zajištění odpovídající úrovně ochrany vašich údajů na základě rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti (chcete-li se dozvědět více o Štítu pro ochranu osobních údajů, klikněte zde. Pokud se chcete informovat nebo stěžovat si na způsob, jakým nakládáme s vašimi údaji v rámci Štítu pro ochranu osobních údajů, zašlete nám e-mail na dataprivacy@partylite.eu. Váš dotaz zodpovíme co nejdříve. Pokud nemůžeme vaši stížnost vyřešit, můžete se obrátit na Panel štítu ochrany osobních údajů za účelem závazné arbitráže. (Chcete-li se dozvědět více o Panelu štítu ochrany osobních údajů, klikněte zde). Pokud zveřejňujeme osobní údaje získané v rámci Štítu ochrany osobních údajů třetím stranám, musí přístup, používání a zpřístupnění osobních údajů třetími stranami splňovat naše závazky vyplývající ze Štítu pro ochranu osobních údajů. Zároveň neneseme v rámci Štítu pro ochranu osobních údajů odpovědnost za nedodržení předpisů třetími stranami, pokud nejsme vysloveně zodpovědní za událost, která způsobila škodu.

 

-       Nebo realizací evropských standardních smluvních klauzulí (podepsaných mezi společností PartyLite a jejími dceřinými společnostmi nebo mezi společností PartyLite a jejími poskytovateli služeb), které byly schváleny Evropskou komisí jako poskytující přiměřenou úroveň ochrany vašich osobních údajů. Tyto standardní smluvní klauzule jsou k dispozici na adrese Dataprivacy@partylite.eu.

 

Zabezpečení

 

Veškeré osobní údaje, které jste zadali během nákupního procesu, nám budou předány z vašeho počítače pouze v zašifrované podobě. Používáme ověřený šifrovací systém SSL (Secure Socket Layer). Tento rozšířený systém ochrany online nákupů zaručuje nejvyšší možnou míru zabezpečení nejen vašich údajů o objednávce, ale také například použitého čísla účtu nebo kreditní karty.

 

Společnost PartyLite používá přiměřená technická a organizační opatření k ochraně a bezpečnosti objednávky a obchodních informací před ztrátou, zneužitím a neoprávněným přístupem, zveřejněním, změnami, neoprávněným přenosem a zničením.

Byly zavedeny postupy pro pravidelné přezkoumání a hodnocení účinnosti technických a organizačních opatření.

Ne všechny osobní údaje shromážděné těmito webovými stránkami budou uloženy. Všechny osobní údaje, které jsou uloženy, jsou šifrovány a všechny systémy připojené k internetu jsou vybaveny bránami firewall a jsou pravidelně monitorovány, aby byla zajištěna vysoká úroveň zabezpečení. Vaše osobní údaje uchováváme v datovém středisku v New Jersey a Massachusetts v USA a prostřednictvím webových služeb společnosti Amazon (jak je uvedeno výše, takové převody osobních údajů budou vždy provedeny bezpečným a zákonným způsobem).

Zajišťujeme bezpečnost vašich osobních údajů ve všech pobočkách. Pokud máte obavy ohledně použití vašich údajů nebo chcete být vymazáni z našeho e-mailového seznamu, kontaktujte nás.

 

Lhůta pro uchování údajů

 

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po dobu nezbytnou pro účely zpracování, pro které byly údaje shromážděny (obvykle po dobu trvání smlouvy).  Vaše údaje však můžeme uchovávat i po delší dobu v případě aplikace konkrétních právních nebo regulačních ustanovení a/nebo nutnosti dodržet platné promlčecí lhůty. V případě delšího uchovávání údajů z jiných důvodů vás budeme informovat o těchto důvodech a příslušné lhůtě uchování údajů po shromáždění osobních údajů.

 

K určení lhůty pro uchovávání osobních údajů používáme zejména následující kritéria:

 

-       údaje související se správou vašeho účtu jsou uchovávány, dokud používáte tento účet/udržujte jej aktivovaný a po platnou promlčecí lhůtu;

 

-       údaje související se zpracováním vašich transakcí jsou uchovávány během doby trvání transakce a v souladu s platnými právními předpisy a promlčecí lhůtou (v Německu jsou to obvykle 2 roky od obdržení zboží);

 

-       pokud jste souhlasili, že chcete dostávat komerční sdělení, společnost PartyLite uchová vaše osobní údaje, dokud jí nesdělíte, že již nechcete dostávat taková sdělení nebo po období nečinnosti definované v souladu s platnými právními předpisy (v Německu je to obvykle 1 rok);

 

-       pokud jsou vaše údaje shromažďovány v souvislosti s dotazy ohledně produktů a služeb společnosti PartyLite, a když nás kontaktujete, abyste se stali hostitelem nebo poradcem, společnost PartyLite uchová vaše údaje po dobu nezbytnou pro zpracování takových dotazů;

 

-       když jsou na vašem terminálu umístěny cookies, údaje z cookies jsou uchovávány v souladu s právními požadavky a doporučeními vydanými orgány (tj. 13 měsíců v Německu pro soubory cookies, které nejsou zásadní z hlediska provozu těchto webových stránek nebo dříve, pokud odvoláte svůj souhlas - viz níže).

 

Vaše práva

 

-     Právo na přístup a informace: máte právo být informováni o způsobu zpracovávání vašich osobních údajů v stručné, jasné, srozumitelné a snadno přístupné formě. Máte také právo obdržet (i) potvrzení o tom, zda jsou nebo nejsou zpracovávány osobní údaje, které se vás týkají, a pokud jsou zpracovávány, máte právo (ii) na přístup k těmto osobním údajům a také ke získání jejich kopie.

 

-     Právo na opravu: máte právo na opravu nepřesných osobních údajů. Máte také právo na dokončení neúplných osobních údajů, včetně dodatečného prohlášení.

 

-     Právo na vymazání („právo být zapomenut“): v některých případech máte právo dosáhnout vymazání vašich osobních údajů. Nejde však o absolutní právo a společnost PartyLite může mít zákonné nebo oprávněné důvody k uchování takových osobních údajů.

 

-     Právo na omezení zpracování: v některých případech máte právo dosáhnout omezení zpracování vašich osobních údajů.

 

-     Právo na přenositelnost údajů: máte právo obdržet vaše osobní údaje, které jste poskytli společnosti PartyLite, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a také máte právo předat tyto údaje jinému správci bez překážek ze strany společnosti PartyLite. Toto právo platí pouze v případě, že zpracování vašich osobních údajů je založeno na vašem souhlasu nebo na smlouvě a takové zpracování se provádí automatizovaně.

 

-     Právo vznést námitky vůči zpracování: máte právo vznést námitky z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace, a to vůči zpracování vašich osobních údajů, pokud je takové zpracování založeno na oprávněném zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) společnosti PartyLite. Společnost PartyLite však může uplatnit přesvědčivé oprávněné důvody pro další zpracování.  Máte také právo kdykoli vznést námitky proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu.

 

-     Právo podat stížnost u dozorčího orgánu: máte právo obrátit se na úřad pro ochranu osobních údajů, pokud chcete vznést stížnost na postupy ochrany osobních údajů společnosti PartyLite.

 

-     Právo poskytnout pokyny týkající se používání vašich údajů po vaší smrti: máte právo dát společnosti PartyLite pokyny týkající se používání vašich osobních údajů po vaší smrti.

 

-     Právo na registraci v seznamu s nesouhlasem/rejstříku pro nevolání vzhledem k přímému marketingu realizovanému call-centry.

 

-     Právo odvolat souhlas: máte právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, které jste poskytli společnosti Partylite, a to kdykoli, aniž by byla ovlivněna legitimnost zpracování založeného na souhlasu před jeho odvoláním.

 

Změny zásad pro ochranu osobních údajů

 

Upozorňujeme, že tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme kdykoli aktualizovat, abychom je přizpůsobili potenciálním novým postupům a nabídkám služeb. V takovém případě změníme datum „poslední aktualizace“ a uvedeme datum, kdy byly změny provedeny. V případě významných změn vás budeme informovat vhodnými prostředky.

 

Čtěte si, prosím, zásady ochrany osobních údajů v pravidelných intervalech, abyste byli vždy informováni o aktuálním stavu.

 

Cookies

 

„Cookie“ je soubor, který je uložen na vašem pevném disku a obsahuje informace o vás. Společnost PartyLite může na pevném disku nastavit soubory cookies, které vám pomohou při navigaci na webových stránkách PartyLite.

 

Většina internetových prohlížečů odstraňuje soubory cookies z pevného disku počítače, zabraňuje ukládání souborů cookies nebo varuje před uložením souboru cookie, proto si přečtěte pokyny prohlížeče nebo použijte funkci nápovědy, kde získáte další pokyny. Následující odkazy ukazují, jak přizpůsobit konfiguraci prohlížeče v případě nejoblíbenějších prohlížečů:

 

Microsoft Internet Explorer, verze 11:

·         Nastavení

·         Možnosti internetu

·         Historie

·         Vybrat

·         Blokovat cookies

Chrome:

 • Nastavení
 • Zobrazit pokročilá nastavení
 • Soukromí
 • Cookies
 • Blokovat cookies

 

Firefox:

 • Nástroje
 • Možnosti
 • Soukromí
 • Blokovat cookies

 

Safari:

 • Preference
 • Soukromí
 • Blokovat cookies

 

Opera:

 • Preference
 • Pokročilá nastavení
 • Cookies
 • Blokovat cookies

 

Níže naleznete informace o cookies používaných našimi webovými stránkami

Google Analytics
Naše webové stránky využívají služeb Google Analytics. Jde o službu sloužící k analýze webových stránek od společnosti Google Inc. („Google“). Google používá na těchto webových stránkách cookies k zajištění analýzy. Informace vygenerované soubory cookies o využívání naší online nabídky uživateli (shromážděné informace zahrnují informace o webových stránkách a stránkách, které jste navštívili, o vašich online nákupech a nákupních návycích a transakcích, které jste provedli) jsou obvykle předávány společnosti Google na server v USA, kde jsou rovněž uloženy. Společnost Google tyto informace použije naším jménem, aby zhodnotila využívání naší online nabídky uživateli, sestavila přehledy o aktivitách v rámci této online nabídky a poskytla nám další služby související s používáním této online nabídky a využíváním internetu. V tomto případě mohou být ze zpracovávaných údajů vytvořeny pseudonymní profily využití uživateli.
Vzhledem k tomu, že je na těchto webových stránkách aktivována anonymita IP adresy, bude IP adresa před odesláním v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru zkrácena. Úplná IP adresa bude na server v USA odeslána pouze ve výjimečných případech a zkrácena až přímo tam. Anonymní adresa IP poskytovaná službou Google Analytics v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s dalšími údaji poskytovanými společností Google.
Ukládání souborů cookies můžete zabránit nastavením příslušného prohlížeče. Společnost Google může navíc zabránit shromažďování údajů vygenerovaných souborem cookie a jejich využívání online nabídkou, jakož i zpracování těchto údajů společností Google stažením a instalací pluginu dostupného pod následujícím odkazem: http: // tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=fr.
 
Jako alternativu k pluginu pro prohlížeč můžete zabránit shromažďování údajů pomocí služby Google Analytics na těchto stránkách v budoucnu kliknutím na tento odkaz. V zařízení je uložen soubor cookie pro odstranění. Pokud soubory cookies odstraníte, musíte znovu kliknout na odkaz.
 

Facebook

 

Naše webové stránky obsahují pluginy od společnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook). Jsou označeny logem Facebook nebo heslem „Líbí se“.

Pluginy Facebooku vedou k informacím o vaší návštěvě. Ty jsou přeposílány na Facebook a v případě potřeby uloženy, pokud máte účet na Facebooku, a přihlášeny spolu s vaším účtem na Facebooku při návštěvě našich webových stránek. V přihlášeném stavu je možné údaje přiřadit k profilu na Facebooku.

V opačném případě bude plugin Facebooku přeposílat na Facebook informace, že jste navštívili webové stránky s pluginem Facebook. Prostřednictvím interakce s pluginem Facebooku, např. kliknutím na tlačítko „Líbí se“ budou také uloženy tyto informace a další informace, které jste zadali v tomto kontextu.

Účel, způsob a rozsah informací uložených na Facebooku a jejich použití naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Facebooku (http://de-de.facebook.com/privacy/explanation.php). Zde si můžete také přečíst o možnostech, jak zabránit ukládání a používání vašich osobních údajů prostřednictvím Facebooku, nebo jak tento mechanismus omezit.

Pixely Facebooku

Používáme nástroj „Vlastní publikum webových stránek Facebook“. Prostřednictvím pixelů integrovaných na těchto webových stránkách vás označujeme jako uživatele našich webových stránek. Z tohoto důvodu nebudou vámi použity ani od vás shromažďovány žádné osobní údaje. Facebook vás rozezná při návštěvě webových stránek Facebooku pomocí pixelů. Informace o vaší návštěvě na našich webových stránkách jsou přeposílány Facebooku bez jakéhokoliv osobního odkazu za účelem analýzy a marketingu. Informace přeposílány Facebooku jsou nevratné a jde o neosobní kontrolní souhrn založený na vašich uživatelských údajích. V rámci této technologie nedochází k žádnému přenosu dalších nebo jiných údajů.

O manipulaci s údaji prostřednictvím Facebooku se můžete dozvědět více a provést také nastavení zde: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/, or https://www.facebook.com/about/ads nebo zde https://www.facebook.com/privacy / explanation. Pokud si nepřejete používat Vlastní publikum webových stránek Facebook můžete tak učinit kliknutím na následující odkaz: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/

 

E-mailová adresa a zpravodaje

 

Jak jsme stručně vysvětlili výše, vaši e-mailovou adresu, kterou jste nám poskytli při objednávce, používáme pro zaslání potvrzení objednávky a dalších důležitých zákaznických informací, které jsou pro objednávku a zpracování a dodání produktu v našem systému nezbytné v souvislosti s vaší objednávkou produktů.

 

Když navštívíte naše webové stránky můžeme na našich webových stránkách používat informace o vašich aktivitách (chování během surfování, zobrazované produkty, nákupní vozíky), abychom vytvořili pseudonymizovaný profil využití. Rádi bychom tyto informace využili k zasílání cílených e-mailů, přizpůsobených vašim potřebám.

 

Když se zaregistrujete k odběru našich informačních zpravodajů, nebo pokud chcete být kontaktováni v případě pořádání našich akcí/party, souhlasíte s tím, že budeme používat výše uvedené informace a historii objednávek, abychom vám zasílali e-mailové a marketingové zprávy šité na míru nebo vás požádali o hodnocení vaší spokojenosti s našimi produkty, které jste si zakoupili, nebo vás pozvali na akci/party společnosti PartyLite. Právním základem pro zpracování údajů je váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR), přičemž vaše údaje budou použity výhradně k účelům, se kterými jste souhlasili a nebudeme je sdílet se třetími stranami. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinkem do budoucnosti. To znamená, aniž by to ovlivnilo zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním, a aniž by vznikly jiné náklady než náklady na poplatky za převod. Chcete-li tak učinit, klikněte buď na odkaz pro odběr v informačním zpravodaji nebo na neformální dopis:

PartyLite s.r.o.

Čerčanská 2053/18

14000 Praha 4

Telefonicky: 800 880 809

E-mail: dataprivacy@partylite.eu

 

Kontaktní údaje

 

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně našich postupů na ochranu osobních údajů, k těmto zásadám ochrany osobních údajů nebo vašim osobním údajům, kontaktujte nás.

Vezměte na vědomí, že na žádosti o informace nebo dotazy týkající se vašich osobních údajů můžeme odpovědět pouze tehdy, pokud se můžeme ujistit, že jste skutečným odesílatelem vy (v některých případech vás může požádat o poskytnutí vašeho ID). Vaše žádosti, prosím, vždy odesílejte písemně, ať už poštou nebo e-mailem.

 

Poštou:        PartyLite s.r.o.

Čerčanská 2053/18

14000 Praha 4

Telefonicky: 800 880 809

E-mailem:    Dataprivacy@partylite.eu

©2016 Partylite Worldwide, LLC. All rights reserved.

Kontaktujte nás
PartyLite Youtube
Follow us on Twitter!
Collect and organize the things you love.